Woonzorggroep Samen en Wooncompagnie tekenen intentieverklaring voor overname Molenweid

Datum: donderdag 31 mei 2018

Wooncompagnie en Woonzorggroep Samen hebben een intentieverklaring getekend voor overname van een deel van de locatie Molenweid in Wieringerwaard door Woonzorggroep Samen. Woonzorggroep Samen gaat deze locatie de komende twee jaar gebruiken als locatie voor acute zorg en overbruggingszorg. Na deze twee jaar zal de locatie, als alles volgens plan verloopt, dienen als wissellocatie voor de bewoners van Noorderlicht in Hippolytushoef omdat daar nieuwbouw zal plaatsvinden.

Er is steeds meer vraag naar tijdelijk verblijf. In Molenweid zijn vanaf 1 augustus cliënten welkom waarvoor een kortdurende opname nodig is en waar verbleven kan worden tot terugkeer naar huis of totdat een (definitieve) opname elders mogelijk is. Vooral cliënten met een Eerste Lijns Verblijf (ELV) indicatie kunnen hier terecht. Deze cliënten kunnen tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving verblijven, bijvoorbeeld cliënten die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis maar nog niet naar huis kunnen.

Aanvankelijk was Woonzorggroep Samen van plan om Molenweid te verkopen. Vanwege dit plan van Samen heeft ook Wooncompagnie het besluit moeten nemen een deel van haar aanleunwoningen te verkopen. Nu Molenweid voor de komende jaren haar zorgfunctie behoud, hebben Wooncompagnie en Samen de intentie uitgesproken dat Samen een deel van de woningen van Wooncompagnie overneemt. Dit doen we omdat deze twee gebouwdelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en omdat wij de beide gebouwdelen willen gaan gebruiken. Een ander deel van de woningen blijft in gebruik van de nog aanwezige zittende huurde.

“Wij zijn blij dat we met Wooncompagnie een intentieverklaring hebben kunnen tekenen voor de overname van een deel van de locatie Molenweid. Door deze koop kunnen wij beter inspelen op deze groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben,” aldus Hans Groenendijk, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen.

“Wooncompagnie is gelukkig met het voornemen van Woonzorggroep Samen om locatie Molenweid een nieuwe toekomst te geven. Dit is goed voor de kern Wieringerwaard, de ouderen in de Noordkop en niet in de laatste plaats voor onze bewoners van de aanleunwoningen” aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie.

Over Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen is dé partner bij het ouder worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. In en vanuit twintig locaties levert Samen zorg, welzijnsdiensten en behandeling, ook bij mensen thuis. Onze thuiszorgteams zijn klein en lokaal georiënteerd, waardoor cliënten de zorg zoveel mogelijk van dezelfde mensen krijgen. Voor behandeling kunnen mensen terecht bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen, dat gevestigd is in Magnushof in Schagen. Samen met de cliënt kijken we naar wat er nodig is en waar naasten kunnen bijspringen. Zo helpen we ouderen hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.woonzorggroepsamen.nl of bel 0224-211136.

Over Wooncompagnie

Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. We beheren ruim 14.500 woningen in het gebied boven het Noordzee Kanaal. Wij zien de sociale huursector als een volwaardig onderdeel van de woningmarkt en niet als een ‘laatste redmiddel voor wie verder nergens terecht kan’. We werken aan de ‘best mogelijke woning tegen de laagst mogelijke prijs’, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Bij alles wat we doen en van plan zijn, kijken we door de bril van onze huurders. Wij focussen ons op de wensen en behoeften van de bewoners, zijn constant betrokken en altijd dichtbij.

Nog meer Algemeen nieuws

Landbouwshow Opmeer ongekend populair

De Landbouwshow Opmeer 2019 zal de boeken ingaan als een uiterst geslaagde editie. De weergoden waren goedgezind; lekker zomers met af en toe een fris


Algemeen 06-08-2019

Topkoeien op de keuring in Opmeer

De rundveekeuring op de Landbouwshow in Opmeer is een provinciale keuring. Toch zijn er Noord-Hollandse melkveehouders die het verder op zoeken en met


Algemeen 17-07-2019

Skager Hersenkraker!

Ondernemers zijn meestal intelligente mensen. Ook intelligente mensen hebben zo hun recht op vrijetijdsbesteding. Bij het combineren van deze twee geg


Algemeen 26-06-2019

Schagen Marktstad Puzzel 2019

Ook in de nieuwe editie van de Schagen Marktstad krant mag de puzzel niet ontbreken. Boordevol met woorden die te maken hebben met Schager activiteit


Algemeen 18-06-2019