VOEGEN

Datum: dinsdag 02 april 2019

Twan Huys is weg bij RTL Late Night. Hoewel er naar verluidt vrijwel niemand naar keek, is dit klaarblijkelijk toch nieuws vandaag. Als er íéts niet voegde, dan was het wel deze man in dat programma. Waarom ik dit zeg? Nou, het is een mooi voorbeeld van hoe een ondernemer over het algemeen met deze situaties om gaat. Ondernemers weten dat zij niet in een situatie terecht moeten komen waarin zij als een kat in een vreemd pakhuis moeten functioneren. Dat werkt niet en dat voegt niet. De ondernemer zorgt er voor dat hij thuis is in zijn onderneming, doet die zaken waar hij goed in is en laat anderen de dingen doen waar hij niet in thuis is. De ondernemer zet de zaken naar zijn hand, net zo lang tot het voegt.
Ik zie natuurlijk veel bedrijven en steeds weer valt mij op hoe goed dingen voegen bij de persoon van de ondernemer. Het personeel, de wijze van besluitvorming, strategie en product-marktcombinaties; de ‘kernwaarden’ zijn eigenlijk meteen helder. Het voegt zo vaak en dat is best bijzonder.
Wat veel moeilijker te voegen was, was de omgang met de externe factor die belastingdienst heet. Laten we zeggen dat hier gemakkelijk wat onbegrip en miscommunicatie kon ontstaan. Laten we ook zeggen dat er schier oneindig veel voorbeelden zijn van de enorme kloof die bestaat tussen ondernemers en ambtenaren in het algemeen en die van de belastingdienst in het bijzonder.

 

Dat voegt vaak niet erg. Dat het ook anders kan blijkt wel uit het feit dat de belastingdienst, alweer een tijd terug, het ‘horizontaal toezicht’ programma heeft gelanceerd. Kort en goed komt het er op neer dat de belastingdienst met een aantal gekwalificeerde partijen in de markt overeenkomsten aan gaat, gericht op wederzijds vertrouwen. In die overeenkomsten, convenant geheten, wordt geregeld hoe partijen met elkaar om gaan bij de afwikkeling van zaken en de oplossing van problemen en uitdagingen. Dit kan bijvoorbeeld door direct overleg met eigen contactpersonen. De belastingdienst ‘twee-punt-0’ is daarmee (bijna) een moderne dienstverlener, die niet uit is op tegenwerking, maar juist haar doel bereikt door op een slimme manier met ons samen te werken. De belastingdienst is, binnen de regels van het complexe spel uiteraard, juist een meedenkende en kostenbesparende partner geworden.

 

Ouwersloot Kerkhoven beschikt al enige jaren over een dergelijk (eigen) convenant voor onze kantoren in Schagen en Amsterdam en het voegt ons buitengewoon goed. Wij willen namelijk zaken oplossen en niet oeverloos reutelen.
Mijn advies aan u; overweeg of het horizontaal toezicht programma van de belastingdienst iets is wat u zou kunnen voegen. Het kan u verder helpen en u (zeer) veel geld besparen.

Nog meer Algemeen nieuws

Landbouwshow Opmeer ongekend populair

De Landbouwshow Opmeer 2019 zal de boeken ingaan als een uiterst geslaagde editie. De weergoden waren goedgezind; lekker zomers met af en toe een fris


Algemeen 06-08-2019

Topkoeien op de keuring in Opmeer

De rundveekeuring op de Landbouwshow in Opmeer is een provinciale keuring. Toch zijn er Noord-Hollandse melkveehouders die het verder op zoeken en met


Algemeen 17-07-2019

Skager Hersenkraker!

Ondernemers zijn meestal intelligente mensen. Ook intelligente mensen hebben zo hun recht op vrijetijdsbesteding. Bij het combineren van deze twee geg


Algemeen 26-06-2019

Schagen Marktstad Puzzel 2019

Ook in de nieuwe editie van de Schagen Marktstad krant mag de puzzel niet ontbreken. Boordevol met woorden die te maken hebben met Schager activiteit


Algemeen 18-06-2019