Veilig spelen in Schagen

Datum: donderdag 26 juli 2018

In 2017 zijn 26 speellocaties in de stad Schagen waar nog speelzand lag, voorzien van rubbertegels of gras. Tijdens het uitvoeringstraject heeft de gemeente Schagen de aannemer gevraagd of de rubbertegels voldeden aan de geldende wetgeving voor de aanwezigheid van PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dit naar aanleiding van de informatie die vanuit de onderzoeken van de rubberkorrels op de voetbalvelden naar boven was gekomen en omdat Schagen veel waarde hecht aan veilige speellocaties. Helaas kon de aannemer op basis van de productinformatie niet aantonen of deze tegels hier wel aan voldeden. Dat was voor gemeente Schagen reden om zelf onderzoek te doen naar de tegels.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderzochte tegels niet voldeden aan de EU-eisen voor consumentenproducten. “Om toch zeker te weten dat de kinderen in Schagen veilig kunnen spelen, hebben we daarom ook het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd om advies”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Het advies van hen luidt dat er ondanks die afwijking géén gevaar is voor de volksgezondheid. ”

Onderzoek rubbertegels

Gemeente Schagen heeft een steekproef gedaan op 3 locaties waarvan zij één aangebrachte tegel heeft weggenomen. Deze tegels zijn door SGS Intron BV onderzocht.
De toetsing van de analyseresultaten is uitgevoerd conform de eisen aan producten uit de Europese regelgeving. Hierbij wordt gekeken of het product niet meer dan 1 mg/kg van een of meer van de 8 gedefinieerde PAKs bevat. Het totaal mag dus niet meer dan 8 mg/kg bevatten. De analyseresultaten van de 3 tegels geven waardes van 8,1, 8,7 en 9,9 mg/kg. De norm wordt dus beperkt overschreden en de rubbertegels voldoen daarmee niet aan de EU-eisen voor consumentenproducten.

Vanuit deze wetenschap ontstaat vanzelfsprekend de vraag of er nu risico is voor de volksgezondheid. Daarom heeft gemeente Schagen het NVWA gevraagd om op basis van de analyseresultaten aan te geven of er een risico is voor de volksgezondheid.

De NVWA heeft gekeken naar het totaal aantal PAKs in het product. Dit totaal aan gemeten PAKs bij de drie onderzochte rubbertegels ligt tussen de 52 en 57 mg/kg. Op basis hiervan heeft de NVWA inmiddels, onder verwijzing naar het advies ‘Advies over rubbertegels met PAKs’ van het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), bevestigd dat er géén gevaar is voor de volksgezondheid en de speellocaties dus veilig te gebruiken zijn.

In dit advies gaat BuRO ervan uit dat bij redelijkerwijs te voorzien gebruik het risico tot een pak-gehalte van ca. 50 mg/kg verwaarloosbaar is. Daarbij adviseren zij om rubbertegels met gehaltes aan PAKs van ongeveer 1000 mg/kg of meer te laten verwijderen. Het advies is te downloaden via de NVWA website pagina:

https://www.nvwa.nl/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/speeltoestellen/paks-in-rubbertegels-advies

Nog meer Algemeen nieuws

Paasveepuzzel 2020

Ook dit jaar staat er in de Paasvee-uitgave van Agribusiness Magazine een puzzel. Het oplossen ervan is goed te doen. Streep de onderstaande woorden u


Algemeen 23-03-2020

Voorbereidingen Paasvee tentoonstellingen in volle gang

De “Vereniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” is alweer gestart met de voorbereidingen van het organ


Algemeen 21-02-2020

Kerstpuzzel 2019

Kerstpuzzel Ook in deze uitgave uiteraard plek voor de agrarische Kerstpuzzel. De puzzel kun je met een beetje boerenverstand gemakkelijk oplossen.


Algemeen 04-12-2019

Prins Paljas 1/3 gaat Meerkoetelaars voor dit carnavalsjaar

In een vrijwel uitverkocht café Bij de Buren in Wieringerwerf is zaterdag 9 november de nieuwe Prins der Meerkoetelaars aan het publiek voorgesteld.


Algemeen 14-11-2019