BOA’s komen langs

Datum: donderdag 17 mei 2018

Alle 25 dorpen en de stad van gemeente Schagen krijgen de komende maanden bezoek van de BOA’s. De buitengewoon opsporings ambtenaren. Dit is de volgende stap na het onderzoek naar wat onze inwoners belangrijk vinden voor de gemeente om op te controleren.

Als gemeente onderzochten we in 2017 wat onze inwoners belangrijk vinden voor handhaving. Wat blijkt? Brandveiligheid van (horeca) gebouwen staat voorop. Gevolgd door geen overlast van (jeugd) groepen. Andere overlast van loslopende honden en foutparkeren wil men ook niet. Nu we dit weten, gaan we een stap verder. We houden actieweken, waarin we een dorp of wijk bezoeken. We komen naar de inwoners toe. Zelf kijken en uitleg geven waarom iets niet kan of wel, maar vooral: hoe mensen samen hun buurt leefbaar kunnen houden.

Bij elk dorpsbezoek kijken de BOA’s of er overtredingen zijn of andere overlast-gevende activiteiten. Niet om extra streng te zijn, wel om in dialoog te komen. Daarbij stellen ze vragen als: waarom iemand iets doet, of het bekend is dat iets tegen de regels is (als dat zo is natuurlijk) en hoe mensen zelf hun buurt ervaren. Er wordt niet op alle overtredingen gelet. BOA’s komen echt niet kijken of u wel uw belasting betaalt. Ze letten vooral op regels die de gemeente heeft gesteld in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) in de openbare ruimte. En op wat uit het onderzoek kwam, hoe belangrijk u iets vindt. Bijvoorbeeld dat aanhangers niet langer staan dan 3 achtereenvolgende dagen, hondenpoep die het baasje niet opruimt of loslopende honden. Maar ook om flinke parkeerovertredingen. Zoals voertuigen die zo geparkeerd staan dat hulpdiensten er niet langs kunnen. Of parkeergedrag, dat schade toebrengt aan eigendommen van anderen of van de gemeente (bijvoorbeeld in plantsoenen en/of groenstroken).


Het doel van de BOA-dorpsbezoeken is dat de door inwoners genoemde overlast afneemt. Maar ook dat iedereen zich meer bewust wordt van de omgeving, het eigen gedrag dat invloed heeft op die omgeving en meer zelf in gesprek gaat met buren/omwonenden. En er tegelijk achter komt wat gemeentelijke handhaving inhoudt. Want het werk van de gemeente kan niet allesomvattend zijn. De inwoners hebben hier zelf ook een rol in.

Gemeente Schagen doet dit ook om vier (geluks)factoren te versterken, die het prettiger maken om in het dorp te wonen. Verbondenheid met de mensen om je heen. Goed contact met je buren. Trots zijn op je woonplaats. En kwaliteit van je omgeving.

Binnenkort komen de handhavers dus ook in uw buurt langs! Heeft u hen alvast iets te melden? Mail het dan via het contactformulier op www.schagen.nl in de rubriek Leven & Ondernemen-Veiligheid-Handhaving/BOA’s. Ook meer informatie, zoals het schema van de dorpsbezoeken, staat in die rubriek op www.schagen.nl.

Nader nieuws over het BOA bezoek krijgt het dorp nog zelf in het eigen dorpsblad en ontvangt ook de dorpsraad. Het schema van de dorpsbezoeken is te vinden op www.schagen.nl in de rubriek Leven & Ondernemen-Veiligheid-Handhaving/BOA’s .

Nog meer Algemeen nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Algemeen 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Algemeen 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Algemeen 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Algemeen 18-02-2019