bewonersbijeenkomst Waldervaart

Datum: vrijdag 22 juni 2018

Wederom succesvolle bewonersbijeenkomst Waldervaart

Maandagavond 18 juni kwamen ruim 80 belangstellenden bijeen om de presentatie van Kuiper Compagnons en de gemeente over de centrum- en parkontwikkeling van Waldervaart bij te wonen. Deze bijeenkomst stond in het teken van het verzamelen van wensen input voor het nieuwe centrum- en de parkontwikkeling. Wethouder Jelle Beemsterboer; “We zijn al een aantal maanden bezig om samen met de bewoners en andere stakeholders een plan te ontwikkelen voor het centrum. Omdat het park niet meer geheel aan de wensen en eisen van deze tijd voldoet, nemen wij deze mee in de ontwikkeling. De opkomst was wederom hoog. Veel bewoners hebben hun wensen en zeker ook hun zorgen aan ons kenbaar gemaakt. Deze worden meegenomen in het ontwerp. De verwachting is dat we eind september een meer uitgewerkt plan kunnen laten zien.”

Waarom centrumontwikkeling?

Gemeente Schagen wil samen met de belangrijkste stakeholders komen tot een gedragen stedenbouwkundig plan voor een mooi, duurzaam en toekomstbestendig centrumgebied van Waldervaart, dat een nieuw hart van de wijk vormt en waarin functies in het kader van winkelen, sport, onderwijs, welzijn en zorg elkaar versterken en waar ‘ontmoeten’ door de inrichting van de openbare ruimte wordt aangemoedigd. Begin 2019 stelt de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en bijbehorende financiele kaders vast.

Nu ook parkontwikkeling

De Waldervaart is een wijk uit de jaren ’70 met veel groen in het openbare gebied. In de afgelopen jaren is het openbaar gebied in de wijk volledig integraal opgeknapt. Het centrale “park” is bij deze renovaties echter nog niet opgepakt. Het is wenselijk om te kijken naar de status van alle inrichtingselementen (groen, verharding, openbare verlichting) en zonering van het park. Hierbij is het van belang dat de gemeente het groene karakter van het park in stand laten. “Het voorlopige ontwerp geeft een doorkijk waar we heen willen met het park voor de komende 10 jaar. Niet alles dat opgenomen wordt in het ontwerp zal direct worden gerealiseerden. De raming moeten dit jaar gereed zijn, de uitvoering van het project wordt gefaseerd uitgevoerd in 2019 tot en met 2021, waarbij de nadruk ligt op het groen in het gebied,” licht wethouder Hans Heddes toe.

Nog meer Algemeen nieuws

Paasveepuzzel 2020

Ook dit jaar staat er in de Paasvee-uitgave van Agribusiness Magazine een puzzel. Het oplossen ervan is goed te doen. Streep de onderstaande woorden u


Algemeen 23-03-2020

Voorbereidingen Paasvee tentoonstellingen in volle gang

De “Vereniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” is alweer gestart met de voorbereidingen van het organ


Algemeen 21-02-2020

Kerstpuzzel 2019

Kerstpuzzel Ook in deze uitgave uiteraard plek voor de agrarische Kerstpuzzel. De puzzel kun je met een beetje boerenverstand gemakkelijk oplossen.


Algemeen 04-12-2019

Prins Paljas 1/3 gaat Meerkoetelaars voor dit carnavalsjaar

In een vrijwel uitverkocht café Bij de Buren in Wieringerwerf is zaterdag 9 november de nieuwe Prins der Meerkoetelaars aan het publiek voorgesteld.


Algemeen 14-11-2019