Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Datum: maandag 18 februari 2019

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de agrarische sector.

Ten eerste de extreem droge zomer die bedrijven extra werk, minder opbrengst en soms flinke schade gaf. Tijdens deze droogte zocht het waterschap de agrarische koepels op en samen verkenden we de waterbehoefte van de landbouw. Gelukkig bleek een beregeningsverbod bij ons niet nodig en hebben we veel schade op de bedrijven kunnen beperken. Er zijn al afspraken gemaakt hoe we bij een volgende droogteperiode ook de schade beperkt houden.

Ten tweede wil ik hier de Pilot Oostpolder (Anna Paulowna) en het gebiedsproces Koegras noemen. In de Oostpolder zijn samen met de agrarische gebruikers de risico’s in kaart gebracht van watertekort, wateroverlast en te zout slootwater, zie www.oostpoldermeet.nl. Door deze pilot weten we meer over de werking van het watersysteem. We verbeteren nu de waterhuishouding en agrariërs nemen op hun beurt maatregelen om zuinig om te gaan met zoetwater. Ook werd in de Koegraspolder een vergelijkbaar gebiedsproces gestart, samen met de KAVB/LTO, de gemeente Den Helder, Greenport en de provincie.

Ten slotte was daar de samenwerking van de Noord-Hollandse waterschappen, LTO Noord, agrarische collectieven en provincie Noord-Holland in het programma Bodem & Water en het Landbouwportaal Noord-Holland. Op www.landbouwportaalnoordholland.nl vindt u voor uw bedrijf kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Als ik u was, zou ik daar eens een kijkje nemen. Veel agrariërs gingen u voor; er zijn al meer dan 600 aanmeldingen. Kortom, een mooi resultaat van deze samenwerking.

Wat ik bij deze samenwerkingsprocessen heb gezien, is dat het zinvol is om agrariërs te betrekken bij alle onderwerpen die het waterschap en de agrarische sector bindt. Samen kom je verder en alleen samen kunnen we vol wederzijds vertrouwen de toekomst tegemoet.

Dit was voorlopig de laatste column van mijn hand. Heeft u opmerkingen of vragen, mail mij gerust: s.schenk@hhnk.nl.

Nog meer Agribusiness nieuws

Groei: Greenport NHN gaat ervoor

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nation


Agribusiness 18-10-2019

Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindproduct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in Wieringerwerf zi


Agribusiness 01-10-2019

Boer Ka


Agribusiness 01-10-2019

Snel, overzichtelijk en eenvoudig in contact komen met de juiste mensen

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er


Agribusiness 01-10-2019