Landbouwportaal maakt zich sterk voor water

Datum: dinsdag 04 december 2018

Sinds vijf maanden is het Landbouwportaal Noord-Holland in werking. Een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), dat samenwerkt met Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland (HHRL), Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), LTO-Noord/KAVB en de vier Noord-Hollandse agrarische collectieven. “De samenwerking is gezocht vanuit het besef dat we met z’n allen staan voor de opgave om te werken aan een schone, natuurlijke omgeving”, vertelt Diana van Soest, projectleider van het Landbouwportaal.

“Vooral de agrarische sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.” Annemarie Koelemeijer, projectleider bij agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, vult haar aan: “Wat ons betreft is het nu al een succes. We zijn een paar maanden bezig en er hebben zich al zo’n 400 agrarische bedrijven aangemeld. En die aanmeldingen zijn heel divers, van akkerbouw tot veeteelt en de bollensector.”

Vijf thema’s

Op www.landbouwportaalnoordholland.nl is voor alle agrariërs in Noord-Holland informatie te vinden binnen vijf thema’s, te weten: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater en perceel- en oeverinrichting & beheer. Ook gratis bedrijfsadvies, maatwerkoplossingen en subsidies voor bovenwettelijke bodem- en watermaatregelen zijn via het portaal laagdrempelig beschikbaar. De maatregelen die kunnen worden genomen, dragen bij aan het verbeteren van de bodemstructuur, het terugdringen van emissies en het zorgdragen voor voldoende zoetwater.

Bedrijven kunnen zich inschrijven op één of meerdere thema’s. Diana: “Op die manier zorgen we met z’n allen voor een duurzame bedrijfsvoering én een klimaatrobuust watersysteem.” Daarnaast is het creëren van bewustzijn over dit onderwerp erg belangrijk. Annemarie: “Daarom worden er ook professionele coaches ingezet, die bekend zijn op dit terrein en binnen de landbouwsector. Zo’n coach staat naast de agrarische ondernemer en geeft praktische adviezen om het bedrijf toekomstbestendig te maken of te houden.” Aan het einde van het bedrijfsbezoek bespreekt de ondernemer met de coach welke aanpassingen hij wilt doen en welke subsidiemaatregelen daarbij betrokken worden. De subsidieaanvraag wordt vervolgens door de ondernemer zelf via het Landbouwportaal Noord-Holland gedaan.

Waardevolle toevoeging voor agrarische bedrijven

Het Landbouwportaal gaat dus verder dan alleen om subsidies, het moet een waardevolle toevoeging zijn aan bedrijven die verder willen kijken. Diana: “De coaches geven advies, komen op het erf bij de agrariër en geven aan wat de mogelijkheden zijn. Dit wordt dus per bedrijf helemaal op maat gedaan. Overigens, de coaches bezoeken de ondernemers gratis, het gaat dus niet van de subsidie af.” Annemarie: “Wij adviseren iedere agrarische ondernemer om vooral een kijkje te nemen op het Landbouwportaal, want het biedt veel mogelijkheden voor het toekomstbestendiger maken van het bedrijf.”

De voordelen voor de deelnemende bedrijven van het Landbouwportaal zijn naast de subsidiemogelijkheden:

  • Een zo gezond mogelijk watersysteem krijgen.
  • De bodem verbeteren. Het bergend vermogen wordt beter met de maatregelen, waardoor de bodem minder last krijgt van droogte en minder afspoeling heeft. Dit geeft weer productiviteitsvoordeel.
  • Een laagdrempelige subsidie-aanvraag.

Samen voor een mooie toekomst

Op de website www.landbouwportaalnoordholland.nl kunnen geinteresseerde agrarische ondernemers alle informatie lezen omtrent de maatregelen en subsidiemogelijkheden. Ook kan men zich op deze site aanmelden voor onder andere een bedrijfsbezoek door een coach.

Diana: “De start van het Landbouwportaal is veelbelovend. We nodigen alle agrariërs van harte uit te profiteren van de voordelen van het Landbouwportaal en zo het eigen bedrijf toekomstbestendiger te maken. Mocht men op de site er niet uitkomen, dan kunnen agrariërs de helpdesk bellen via tel. 088 888 6630.”

Praktijkvoorbeeld

Melkveehouder Wilco Bark uit Monnickendam

“Via mijn netwerk werd ik getipt over het portaal. De subsidie voor de extra mestopslag is inmiddels geregeld. Een mooie stimulans voor mijn bijdrage aan een beter milieu. Financieel is het een fractie van de totale verbouwingskosten, maar het geeft wel voldoening. De coach adviseerde me ook over de regenwaterafvoer op mijn erf. Met enkele aanpassingen stroomt bij regen de mest op mijn erf niet in de sloot, maar naar de mestkelder. Daar kan ik ook subsidie voor aanvragen.”

Foto Wilco Bark: Ed Lonnee

Nog meer Agribusiness nieuws

Groei: Greenport NHN gaat ervoor

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nation


Agribusiness 18-10-2019

Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindproduct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in Wieringerwerf zi


Agribusiness 01-10-2019

Boer Ka


Agribusiness 01-10-2019

Snel, overzichtelijk en eenvoudig in contact komen met de juiste mensen

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er


Agribusiness 01-10-2019