Imago van onze mooie Nederlandse Landbouw

Datum: maandag 19 februari 2018

Wij zijn iedere dag blij en opgetogen om te mogen werken in de Nederlandse Landbouw. Deze sector is van groot belang voor de Nederlandse export en kent vele paradepaartjes, waarmee Nederland wereldfaam maakt (bijvoorbeeld de sierteelt, melkpoeder, pootgoed en zaadveredeling). De sector werkt de laatste decennia hard aan haar imago waar het gaat om duurzaamheid met het terugdringen van emissies in het milieu en residuen in het eindproduct. Desalniettemin worden we geteisterd door allerhande schandalen die ook in deze sector plaatsvinden. Denk hierbij aan Fipronil in de pluimveesector, fosfaatfraude in de veehouderij en de dreiging van het verlies van steeds meer gewasbeschermingsmiddelen vanwege de aanhoudende maatschappelijke druk (Neonicotioniden die de schuld krijgen van de bijensterfte en de Round Up die de kans op kanker groter zou maken).

Het is tegenstrijdig en in veel gevallen unfair, omdat niet alles gebaseerd is op feiten.

Hoe gaan we hier als sector nu mee om? Laten we ons uit het veld slaan? Is de maatschappelijke druk te groot? Nee, natuurlijk niet. De Nederlandse boer heeft wel voor hetere vuren gestaan. We wapenen ons vanuit onze eigen kracht: TeamAgro, Boer Bewust en Greenport zijn mooie initiatieven om te laten zien dat we wel degelijk goed bezig zijn. En het allerbelangrijkste: We nemen onszelf serieus.

Op naar een mooie Agrarische Toekomst, te beginnen in Schagen bij Paasvee.

Jeroen de Schutter

Algemeen Directeur CAV Agrotheek

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019