Column hoogheemraad Siem Jan Schenk

Datum: donderdag 15 februari 2018

Watersnood

De afgelopen weken was de watersnood van 1953 volop in het nieuws. Alweer 65 jaar geleden dat ruim 1800 mensen en duizenden en duizenden stuks vee verdronken. Complete dorpen onbewoonbaar, bedrijven verzwolgen. Ik was nog niet eens geboren. Toch lijkt het nog zo kort geleden. Deze ramp staat in ons geheugen gegrift. En ook de boodschap: dit nooit weer.

Het lijkt of dat nu allemaal geregeld is. We hebben de deltawerken, de Maeslantkering, noem maar op. Dat hebben we mooi voor elkaar. De hele wereld komen hier kijken hoe we dat allemaal voor elkaar gekregen hebben.

Maar toch hebben we de afgelopen week met ons algemeen bestuur gesproken over klimaatverandering. De boodschap is helder. Ook de komende 65 jaar moeten we blijven werken aan veilig water, schoon water, voldoende water – niet te veel en niet te kort. De afgelopen 65 jaar is ons dat gelukt omdat we zijn blijven investeren, maar ook omdat de technologie ons helpt.

Ook voor de landbouw heeft klimaatverandering op de lange duur consequenties. Deltagebieden gaan verloren bij forse zeespiegelstijging, en ook droogte maakt gebieden ongeschikt voor land en tuinbouw. Slechts 11 % van het aardoppervlak is geschikt voor voedselproductie, en dat neemt af. De rest is te nat, te droog te koud of te steil.

Dat betekent dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben. Klimaatverandering vraagt om gedragsverandering, maar ik ga er van uit dat wij als waterschappen en agrarische sector kunnen anticiperen op de gevolgen er van. We zullen wel moeten. De veerkracht die Nederland toonde na 1953 is een inspirerend voorbeeld voor ons aanpassingsvermogen.

Heeft u opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit graag: s.schenk@hhnk.nl.

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019