Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Ons geluk zit echt niet in een schoon riool

0
22 november

Zorgt een gemeente voor opwinding bij haar inwoners? Dat is de vraag. Het hangt af van de definitie die je geeft van geluk. Nederlanders zeggen zelf gelukkig te zijn met hun leven, maar het gemoed slaat om als ze kijken naar de wereld om heen. Ze vinden dat het goed gaat met henzelf maar doen erg zorgelijk over de samenleving. Blijkbaar kan men gelukkig zijn in het private domein en ongelukkig in het publieke domein. De Nederlandse economie krijgt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau een dikke voldoende van burgers, maar toch overheerst pessimisme. Wat zit hier achter?

Voor het antwoord ga ik naar de heel sympathieke Kim Putters, directeur van het SCP. Hij ziet dat deze trend al veel langer gaande is: 'Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Dat is al heel lang zo. Er is veel onzekerheid over werk of de gezondheidszorg. We zijn niet zo pessimistisch over het leven van vandaag de dag, maar wat de toekomst brengt… dat baart zorgen.' Persoonlijk geluk hangt samen met zaken als inkomen en baanzekerheid, zegt Putters: 'Persoonlijk geluk is afhankelijk van bijvoorbeeld het gezin waarin je bent opgegroeid, je vrienden en netwerk, maar ook hier zie je een grote samenhang met inkomen, gezondheid en werk.’ Geluk heeft te maken met zekerheid. Hoe groter de onzekerheid (over werk, inkomen en gezondheid) hoe ongelukkiger men zich voelt.

De gemeente denkt dat ze kan bijdragen aan het geluk van haar inwoners. De vraag is of ze dit inderdaad kan? Want de gemeente bouwt zelf geen huizen, schept geen banen, maakt zieke mensen niet beter en zorgt niet voor het loon van mensen. Wat ze wel zelf doet is het openbaar groen onderhouden, het riool schoon houden, de openbare verlichting brandende houden, het vuil ophalen, grond verkopen en de openbare orde handhaven. Maar deze zaken zijn zo vanzelfsprekend dat dit niet het geluksgevoel van mensen beïnvloedt. In de inleiding bij de begroting 2018 van de gemeente Schagen wordt ook gezegd dat het sturen op geluk niet hoeft te betekenen dat de gemeente op alle gebieden ineens heel andere dingen gaat doen. Met andere woorden: Schagen streefde altijd naar het geluk van haar inwoners. Waarom de gemeente nu zo rondtoetert met het thema geluk moeten we toch zien als een communicatievondst: we deden het al maar het kan geen kwaad om wat we doen te etiketteren als geluksbijdrage.

Niet zo lang geleden maakte de gemeente een heleboel kwetsbare mensen diep ongelukkig door ze hun huishoudelijke hulp en vervoersbudget af te pakken. We hebben ongekende bezuinigingen over ons gekregen op alle fronten terwijl je achteraf moet vaststellen dat het een graadje of twee minder had gekund. Wat van groot belang is voor het levensgeluk van mensen is : een betrouwbare overheid. Kan de gemeente dit zijn? Niet echt. Zolang ze voor hun financiën voor een overgroot deel afhankelijk blijft van de rijksoverheid houdt ze haar nukken: het is betrouwbaarheid zo lang het duurt.  

Geluk heeft te maken met het ontbreken van ziekte en zeerte, van werk en inkomen, maar vooral van zekerheid. Deze kan de gemeente niet geven. Haar invloed is beperkt. Om Flexbanen aan te pakken, Zzp’ers aan meer inkomen te helpen, de inkomstenbelasting te verlagen, de dividendbelasting te schrappen, pensioenen te moderniseren, de files in te korten, loondoorbetaling tijdens ziekte te beperken en de ziektekosten te beheersen, moeten we toch echt bij het kabinet zijn. Het is daarom erg pedant van een kleine plattelandsgemeente om te roepen dat ze kan bijdragen aan het geluk van mensen. Laten we zeggen, dit kan een klein beetje.

Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag