Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Nieuwe zaaksbehandeling helpt dat?

0
14 augustus

Het is geen pretje om naar de commissie Bezwaar te moeten stappen. Je gemeente blijft bij haar beslissing en jij vindt de beslissing onredelijk en dus leg je de zaak voor aan deze commissie. Je krijgt een oproep om te verschijnen en dan zit je tegenover vier of vijf mannen en soms één vrouw (ja, ja, het mannenbolwerk bestaat ook in Schagen) en moet je je verhaal doen. De sfeer is koud. Wanneer je aan het woord bent is er nauwelijks oogcontact met de overkant van de tafel.

Als je klaar bent krijgt iemand van de gemeente het woord. Je hoort het betoog met gekromde tenen aan maar je mag niet interrumperen. Daarna stellen de leden van de commissie een enkele vraag en voordat je er erg in hebt sta je buiten op de gang. Je hoopt dat de commissie goed heeft geluisterd maar vanbinnen denk je dat het een verloren zaak wordt. Kan het niet anders? Samen zoeken naar een oplossing – wat is erop tegen?

Nieuwe zaaksbehandeling heet deze nieuwe methode en komt aardig op gang in Nederland. Wat ik er over lees doet mij deugd. De kern van de Nieuwe zaaksbehandeling is oplossingsgerichtheid, zaken sneller behandelen en partijen vaker bij elkaar brengen. De gemeente Schagen volgt al een beetje deze werkwijze. Zo belt een ambtenaar van de gemeente de bezwaarmaker op en het gebeurt ook wel dat door het geven van informatie het bezwaar wordt ingetrokken. Ook een gesprek op het gemeentehuis kan helpen. 

Komen partijen niet tot een vergelijk dan staat de weg open voor behandeling door de commissie Bezwaar. De nieuwe methode is nu dat de commissie niet meteen in de reflex schiet van ‘we moeten met een advies komen voor het college’ maar samen met partijen onderzoekt of het conflict niet op een andere (effectievere) manier kan worden opgelost. Misschien is mediation kansrijk. Het komt aan op maatwerk. Gelukkig heeft de Bezwarencommissie Schagen besloten dit jaar deze nieuwe methode te bezigen. Niet altijd heeft het volgen van deze werkwijze zin. Soms wil een bezwaarmaker slechts een advies op louter juridische gronden en daar is helemaal niets mis mee.

Kenmerkend van deze methode is dat er meer aanleiding is om stil te staan bij de achterliggende beweegredenen van de bezwaarmaker. Vaak is er meer aan de hand. Dit betekent dat de bezwaarprocedure niet beperkt hoeft te worden tot de juridische aspecten en ook niet tot dat wat partijen aanvoeren. Van die ruimte moet naar mijn mening meer gebruik worden gemaakt dan tot nu toe wordt gedaan. Er loopt landelijk het project ‘Prettig contact met de overheid’. Ook dat project draagt in zich het samen zoeken naar een oplossing. Zie het meer in bredere zin vanuit een juridisch oogpunt. De overkoepelende norm is procedurele rechtvaardigheid: vaardigheid in het proces en die legitimatie leidt tot aanvaarding van het resultaat.  

Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag