Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Het roer moet om in de Noordkop

0
23 oktober

In Noord-Holland Noord is er geen gebrek aan plannen van ondernemers op gebied van duurzame energie en innovatie. Maar hoe zit het met de haalbaarheid van die plannen? Er wordt al volop samengewerkt, maar misschien is dat nog niet genoeg. Een mooi artikel op NHN.nl ging over innovatie in Noord-Holland Noord.

Thijs Pennink kennen we. Hij stookt de boel op, legt verbindingen en is bedreven in alles wat hij doet voor de economie in de Kop. Aan enthousiasme geen gebrek. Hij ziet heel veel kansen aan de horizon verschijnen, maar kansen leveren geen banen op.  De Kop staat aan de vooravond van een transitie naar een duurzame maatschappij, maar ik zie bar weinig resultaten. Overal in het land worden gasvrije woningen gebouwd, zonneweides aangelegd, bestaande woningen energieneutraal gemaakt (nul op de meter), rijden gemeenten met uitsluitend elektrische wagens, branden uitsluitend ledlampen in de openbare ruimte en zo zijn er meer voorbeelden hoe gemeenten de overgang naar een duurzame wereld invullen.

Hoe is het hier in de Kop? Het krioelt van de subsidieregelingen om burgers en bedrijven te verleiden duurzaam te gaan investeren in huis en haard, maar als de subsidie stopt, houdt het meteen op. Het gaat burgers om de centjes, echt niet om het milieu. In de maand december werden toch nog 14.479 nieuwe auto’s op naam van leasebedrijven genoteerd; in december 2015 waren dat er overigens maar liefst 38.406 stuks. Reden: de subsidie stopte. Kijk naar de zonnepanelen: hetzelfde verhaal. Subsidie is bijna altijd doorslaggevend. Dit kan je burgers niet kwalijk nemen: de investering is anders te duur.

Terug naar de Kop. Hier gaat het om bedrijven, bedrijfsprocessen, diensten en producten die de omslag moeten maken naar duurzaamheid. Maar het vlot niet. Ideeën genoeg maar het blijft hangen op economisch  motieven. Frank Brandsen van Energy Valley herkent het beeld. Het wachten is op een changemaker in de Noordkop die een sneeuwbaleffect op gang brengt. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) heeft om deze reden de koers gewijzigd. Het was eerst de subsidie en dan kijken welke innovatie daarbij paste. Nu gaat het om het leggen van verbindingen tussen bedrijven en instellingen in de regio en dat financieel aanjagen. Maar tot nu toe levert dit weinig op.

Het moet vooral van de bedrijven komen. ECN, voorstander van de circulaire economie, is er klaar voor.In de Noordkop zijn er vooral kleine minder kapitaalkrachtige bedrijven: zij moeten hun investering natuurlijk terugverdienen. De vraag is waar blijven de projecten om hiermee aan de slag te gaan? Een grote speler is Tata Steel. Een enorme vervuiler die de transitie wil doorzetten. En we hebben Petten met het campusidee. En natuurlijk de windmolenparken op zee. Het nieuwe regeerakkoord spreekt over een regierol voor de gemeenten.

Makkelijk gezegd dan gedaan. Hebben de gemeenten wel voldoende expertise in huis om die omslag te maken? Kennis is macht maar als deze ontbreekt dan is de regierol een wassen neus. De klimaatwet gaat van gemeenten heel veel vragen. Is samenwerking de oplossing of moet het klimaat worden gered door de gemeenten op te schalen naar krachtige organisaties die echt de leiding kunnen nemen in het proces naar een duurzame samenleving? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag