Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Vragen over toezicht Hollands Kroon

0

Regio Hollands Kroon - De provincie heeft handhaving en toezicht van de gemeente als niet adequaat beoordeeld op het gebied van de vergunningverlening.

Dit komt doordat niet alles is vastgelegd in protocollen. Daarmee heeft de gemeente nog niet alles conform wet- en regelgeving geregeld. Een evaluatie van het huidige beleid is hierbij essentieel.

In plaats van een ad hoc benadering van elke ontwikkeling wil de gemeente in control komen, de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de transparantie vergroten. Om deze reden is er, in goed overleg met de provincie, een plan van aanpak opgesteld om dit in 2018 te bereiken.

Als er geen plan van aanpak komt kan de provincie besluiten de vergunningverlening, toezicht en handhaving over te nemen. De invloed van de gemeente bij ruimtelijke initiatieven wordt dan nihil en het ‘ja, tenzij’ uitgangspunt kan niet langer worden uitgedragen.

Bron: Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag