Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Wegenonderhoud slokt veel geld op

0

Regio Schagen - De gemeente Schagen stevent af op een tekort van 810 duizend euro in 2021. Dit is ongeveer 0,7% van het begrotingstotaal en ongeveer 2% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat alle gemeenten in Nederland van  geld voorziet.  

Het college vindt het tekort niet onoverkomelijk. Maar ze vindt de neerwaartse lijn zorgelijk, die duidelijk laat zien, dat zonder extra inkomsten of besparingen, er geen ruimte is voor nieuw beleid.

Er is in komende jaar veel geld nodig om de fysieke infrastructuur (wegen, paden en pleinen) te verbeteren in de gemeente.

De raad heeft in mei 2016 het integraal beleidsplan openbaar gebied vastgesteld. Voor dit plan is jaarlijks € 11 miljoen nodig. Pas in 2018 wordt duidelijk hoeveel geld werkelijk nodig is om het achterstallig onderhoud weg te werken. De inspecties in het eerste half jaar geven de informatie die nodig is om in september of oktober inzicht te geven in de beheersplannen.

Bron: Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag