Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Te weinig geld voor opknapbeurt Wieringerwerf

0

Regio Wieringerwerf - De opknapbeurt van Wieringerwerf gaat veel meer geld dan kosten dan er voor dit plan is gereserveerd door de gemeente Hollands Kroon.

Het hele plan kosten ruwweg 26 miljoen euro. De gemeente heeft 10,4 miljoen voor het plan apart gelegd. De bedoeling is dat investeerders van buiten de gemeente het gat gaan dichten. Of dit gaat lukken is twijfelachtig. Het college denkt dat dit voor 75% zal lukken.

Het plan bevat sloop en nieuwbouw van  woningen. Wooncompagnie werkt mee aan het plan. Zo komen er huizen in het gebied tussen zorgcentrum Lelypark en de Ir. Ovingestraat . Hiervoor worden de bestaande huurhuizen gesloopt. Gesloopt worden ook de 36 huurwoningen aan de Patrijsstraat. Wooncompagnie bouwt hetzelfde aantal terug. Een deel van  het openbaar groen wordt parkeerplaatsen.

Het plan behelst het behoud en zichtbaarder maken van De Terp. Een aantal bomen wordt voor dit doel gekapt. Ook wordt een deel van de begroeiing verwijderd.

De parallelweg langs de Terpstraat komt te vervallen. Voor de drie beeldbepalende gebouwen aan de Terpstraat komt een plein. Dat zijn het vroegere Domeinkantoor, kerk en school De Triangel.

Bron: Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag