Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Binnenstedelijk bouwen blijft uitgangspunt van provincie

0

Regio - Gedeputeerde Staten (GS) hebben de koers vastgesteld voor de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. In december bepalen Provinciale Staten (PS) de definitieve koers.

In het document staat dat de provincie aan de klimaatdoelstellingen van Nederland zal bijdragen. Om dit te bereiken, moet in 2050 de Noord-Hollandse samenleving volledig klimaatneutraal zijn en de economie duurzaam ingericht. Innovatie is daarvoor een belangrijke motor.

Verder staat er dat de grote woningbehoefte voornamelijk binnenstedelijk wordt opgelost en duurzaamheid van de totale woningvoorraad daarbij uitgangspunt is.

Tegelijkertijd worden de unieke kwaliteiten van het landschap behouden of zelfs versterkt. Waar mogelijk wordt de bodem-, water-, en luchtkwaliteit verbeterd en de biodiversiteit vergroot.

Om de ambities waar te maken, hanteert de provincie het uitgangspunt 'lokaal wat kan, regionaal wat moet'.

Vanuit een groot vertrouwen naar de lokale initiatiefnemers is de provincie terughoudend met het opstellen van regels. Maar als het nodig is om de balans te bewaken en te bewaren pakt de provincie haar rol, aldus het koersdocument.

Bron: Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag